Thế nào tam quyền phân lập (Canh Le)

Lượt xem: 1232

“…Sự tập trung quyền lực trong tay một nhóm người sẽ biến họ thành những người đầy quyền lực - nhưng lại có cách hành xử của bọn tội phạm. Lịch sử đã chứng minh điều đó…”

tamquyen_phanlap01

- "Tam Quyền Phân Lập không phải để nhà nước làm việc hiệu quả hơn, mà là để ngăn ngừa việc thâu tóm quyền lực" (Louis Brandeis - 1856-1941 - Thẩm Phán tòa án tối cao Mỹ).

Từ Đông sang Tây, xã hội loài người đều trải qua một khoảng thời gian dài dưới chế độ Phong Kiến, dù phân quyền hay tập quyền thì thực chất cũng đều là chế độ cai trị Quân Chủ - Chuyên Chế.

Xã hội ngày càng phát triển trên nhiều phương diện văn hóa, kỹ thuật, chính trị, kinh tế ..., thì chế độ cai trị Quân Chủ - Chuyên Chế ngày càng không còn thích hợp, con người có nhu cầu tạo ra các chế độ Dân Chủ - Cộng Hòa để quản trị xã hội, có quốc gia theo chế độ Tổng Tống, có quốc gia theo chế độ Thủ Tướng, lại có quốc gia có cả Tổng Thống lẫn Thủ Tướng, cũng có quốc gia theo chế độ Quân Chủ - Lập Hiến có Hoàng Đế và Thủ Tướng ... ; các quốc gia này đều có Nghị Viện - Quốc Hội, và cân nhắc lựa chọn giữa độc viện và lưỡng viện.

Tựu trung, các mô hình chế độ này đều có Tam Quyền Phân Lập nhằm mục đích "ngăn ngừa việc thâu tóm quyền lực" qua sự phân quyền độc lập và kiểm soát lẫn nhau giữa ba nhánh quyền lực Lập Pháp - Hành Pháp - Tư Pháp. Mô hình càng phức tạp, đa tầng, tản quyền thì việc đưa ra quyết định càng chậm nhưng ít mắc sai lầm, và ngược lại. Tuy vậy, ở các quốc gia này lại còn có thêm đệ tứ quyền Tự Do Ngôn Luận và đệ ngũ quyền Xã Hội Dân Sự giúp mau chóng phát hiện và sửa chữa sai lầm.

Con người không rảnh hơi đem mồ hôi và xương máu để phá bỏ chế độ này xây dựng chế độ khác mà không phục vụ cho sự phát triển, đem lại hạnh phúc cho con người.

Chế độ cộng sản thì độc đảng, đương nhiên là độc tài, cương lĩnh đảng đứng trước hiến pháp, chỉ mấy chục đảng viên trong bộ chính trị "hồng hơn chuyên" "chủ quan duy ý chí" đề ra nghị quyết "chủ trương lớn của đảng" rồi bắt buộc cả nước làm theo với tinh thần "toàn đảng toàn quân toàn dân một lòng". Quốc hội có hơn 90% là đảng viên, bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ có 100% là đảng viên ; lãnh đạo các sở, phòng, ban ngành, đoàn thể, đến giám đốc bệnh viện hay hiệu trưởng học đường cũng đều là đảng viên nên đều phải làm theo nghị quyết, không "một lòng" thì mấy lòng.

Không có Tam Quyền Phân Lập thì đề ra nghị quyết nhanh nhưng dễ mắc sai lầm, cũng không có đệ tứ quyền Tự Do Ngôn Luận - "báo chí phải tạo sự đồng thuận xã hội" - và đệ ngũ quyền Xã Hội Dân Sự - "không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập" - thì cũng không thể phát hiện và sửa chữa sai lầm, khiến cho "đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" mà ngày càng tham nhũng lan tràn, chi tiêu lãng phí, ngân khố trống rỗng, nợ công ngập đầu, công trình bỏ hoang, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, văn hóa suy đồi, giáo dục tụt hậu, xã hội bạo lực, con người hèn ác, quốc gia nhược tiểu, dân tộc nô vong ...

Tham nhũng lan tràn vì “công an cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên” ( Phan Anh Minh - thiếu tướng phó giám đốc sở công an ).

- "Sự tập trung quyền lực trong tay một nhóm người sẽ biến họ thành những người đầy quyền lực - nhưng lại có cách hành xử của bọn tội phạm. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Mọi quyền lực đều dẫn tới tha hóa, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối" ( Lord Acton - 1834-1902 - Sử gia Anh ).

Nay, cộng sản chống tham nhũng - một loại tội phạm do tha hóa bởi quyền lực - cũng bằng quyền lực tuyệt đối của một chế độ độc tài toàn trị, vậy thì lấy gì để chắc chắn rằng sẽ hết tham nhũng - một loại tội phạm do tha hóa bởi quyền lực - khi vẫn duy trì quyền lực tuyệt đối của một chế độ độc tài toàn trị !?!

Canh Le

Nguồn : facebook.com/canh.le.353/posts/958335937638164