Đảng với dân nói một hai! (Hà Phu)
Lượt xem: 3

“…Nhưng những ý kiến đúng cũng chỉ có hiệu quả thực tế nếu được sự tiếp sức của những nhà hoạt động chính trị có tài có tâm, có năng lực vận động và tổ chức quần chúng, là cần những tố chất hành động chính trị quý báu…”

Read more
Những Cánh Cửa Gió (kỳ 2) (Phan Văn Song)
Lượt xem: 15

“…Ngày hôm nay, khi viết bài này, chỉ còn hai tháng rưởi nữa là Nước Việt Nam ta sẽ bị Tàu tràn ngập. Thằng tui thề quyết Chống Tàu Diệt Việt Cộng và kêu gọi bà con trong nước, bằng mọi giá, làm thế nào để cứu nước đây!...”

Read more
Ông Trọng muốn độc quyền yêu nước (Phạm Trần)
Lượt xem: 110

”...Nhưng chuyện phân tích, có hay không đã được giữ kín để khỏi mất lòng phương Bắc, hay những điều ông Trọng phô trương, tưởng như nghiêm chỉnh, cũng chỉ là chiếc thùng rỗng để ông độc quyền yêu nước và tiếp tục được sống chung và hường bổng lộc của Trung Cộng...”

Read more