Bản chất của cuộc chiến Việt Nam (Trần Trung Đạo)
Lượt xem: 101

“…các thế hệ trẻ miền bắc có gia đình chịu đựng đau thương bất hạnh trong chiến tranh, nhìn lại cuộc chiến một cách khách quan và so sánh với thực tế đất nước để qua đó biết rõ những ai và học thuyết nào chính là nguyên nhân của chiến tranh, độc tài và chậm tiến hôm nay…”

Read more
Lần đầu tiên NATO coi Trung Quốc ‘‘thách thức’’ đối với an ninh của khối (Trọng Thành)
Lượt xem: 85

“…Trong tài liệu này, Nga được khẳng định là mối đe dọa lớn nhất đối với các quốc gia thành viên, và đây là lần đầu tiên Trung Quốc được dẫn ra trong văn bản về chiến lược của NATO. Một bước ngoặt thực sự trong tiến trình hoạt động của Liên minh NATO…”  

Read more
Những tuyên bố chủ quyền rộng lớn về hàng hải của Trung Quốc đang trở thành hiện thực (Raymond Powell)
Lượt xem: 105

“…Những phát ngôn của Bắc Kinh sẽ tiếp tục mâu thuẩn, sai lệch và không thể thắng trong cuộc tranh luận về giá trị pháp lý, nhưng họ vẫn có thể giữ các đối thủ của mình ở trạng thái lúng túng trong khi họ củng cố vị thế quân sự của mình…”

Read more